(เว็บไซต์ระบบฯ...รองรับบราเซอร์ Google Chrome และMozilla Firefox เท่านั้น)  
Username :
Password :
                                                

@@@...พัฒนาโดย...นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร...@@@

รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง... เวอร์ชั่น 01-10-2562..

*** หากมีปัญหาในล็อกอิน...กรุณาติดต่อที่อีเมล์...kiam210@gmail.com ***

@@@...Health Office Pabon district of Phatthalung...Copyright © kiam210@gmail.com...@@@1