: จ.พัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

    วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทร คงทองสังข์ รองนพ.สสจ.พัทลุง ได้รับมอบหมายจากนพ.สสจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ สำนักสงฆ์เขาจิงโจ้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แหล่งข่าวโดย.....
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้จัดทำ.....
 ธวัชชัย อรุณรัตน์
จำนวนผู้เปิดอ่าน.....
 133 ครั้ง
[ กลับหน้าหลัก ]