: จังหวัดพัทลุงออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม

    วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนถบ อำเภอเมืองพัทลุง และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ พร้อมด้วย พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส โดยวันนี้ มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการฉีดวัคซีนภายในรถยนต์ รับวัคซีนรวมจำนวน 23 ราย นอกจากนั้นแพทย์ พยาบาล และ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ยังได้ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้สูงอายุถึงบ้านอีกจำนวน 4 ราย

แหล่งข่าวโดย.....
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้จัดทำ.....
 ธวัชชัย อรุณรัตน์
จำนวนผู้เปิดอ่าน.....
 76 ครั้ง
[ กลับหน้าหลัก ]